Jak číst akordové značky – durové akordy sedmičky

Akordy, kterými doprovázíme písničky na nějaký harmonický nástroj – piáno, kytaru apod., zapisujeme pomocí takzvaných akordových značek.

Mezi další často používané akordy patří durové septakordy neboli durové sedmičky. Například akord C durový septakord se značí ve zpěvnících nebo v notovém zápisu velkým písmenem C a číslicí 7 – čili C7.

Tyto akordy lze případně nahradit obyčejnými durovými akordy, čili namísto akordu C7 hrát akord C.

Každý durový septakord je čtyřzvuk složený z velké a a dvou malých tercií nad sebou. Zmíněný C dur 7 akord má tedy tóny C, E, G a B. Tóny C a E tvoří interval (výškovou vzdálenost mezi dvěma tóny) velkou tercii, tóny E a G tvoří interval malou tercii a tóny G a B také tvoří interval malou tercii. K původnímu durovému trojzvuku je tedy přidán další tón, sedmý od základního tónu.

I v případě, že akord hrajeme třeba na kytaru přes všech šest strun, akord má stále jen čtyři tóny, jen některé jsou zdvojené nebo dokonce ztrojené.