Jak číst akordové značky – durové akordy

Akordy, kterými doprovázíme písničky na nějaký harmonický nástroj – piáno, kytaru apod., zapisujeme pomocí takzvaných akordových značek.

Mezi nejčastěji používané akordy patří durové akordy. Ty nám znějí příjemně vesele a optimisticky a značíme je pouze velkým písmenem, které je stejné jako základní tón akordu. Například akord C dur se značí ve zpěvnících nebo v notovém zápisu velkým písmenem C.

Každý durový akord je trojzvuk složený z velké a malé tercie nad sebou. Zmíněný C dur akord má tedy tóny C, E a G. Tóny C a E tvoří interval (výškovou vzdálenost mezi dvěma tóny) velkou tercii a tóny E a G tvoří interval malou tercii.

I v případě, že akord hrajeme třeba na kytaru přes všech šest strun, akord má stále jen tři tóny, jen některé jsou zdvojené nebo dokonce ztrojené.