Jak číst akordové značky – mollové akordy sedmičky

Akordy, kterými doprovázíme písničky na nějaký harmonický nástroj – piáno, kytaru apod., zapisujeme pomocí takzvaných akordových značek.

Mezi další často používané akordy patří mollové septakordy neboli mollové sedmičky. Například akord C mollový septakord se značí ve zpěvnících nebo v notovém zápisu velkým písmenem C, malými písmeny mi a číslicí 7 – čili Cmi7. K původnímu mollovému trojzvuku je přidán další tón, sedmý od základního tónu.

Tyto akordy lze případně nahradit obyčejnými mollovými akordy, čili namísto akordu Cmi7 hrát akord Cmi.

Každý mollový septakord je čtyřzvuk složený z malé, velké a malé tercie nad sebou. Zmíněný C moll 7 akord má tedy tóny C, Es, G a B. Tóny C a Es tvoří interval (výškovou vzdálenost mezi dvěma tóny) malou tercii, tóny Es a G tvoří interval velkou tercii a tóny G a B tvoří interval malou tercii.

I v případě, že akord hrajeme třeba na kytaru přes všech šest strun, akord má stále jen čtyři tóny, jen některé jsou zdvojené nebo dokonce ztrojené.