Jak hrát barré akordy?

Kytarové hmaty barré akordů odvozujeme od tvarů základních akordů E dur, E moll, A dur a A moll.

Jako první si ukážeme hmat odvozený od akordu E dur.

Místo prvního, druhého a třetího prstu zahrajeme akord druhým, třetím a čtvrtým prstem, abychom měli první prst – ukazovák volný pro hru barré. Akord E dur pak posuneme o jeden pražec výš, čili z prvního a druhého pražce posuneme prsty do druhého a třetího pražce a prvním prstem – ukazovákem zmáčkneme všechny struny v prvním pražci. Tím jsme docílili barré akordu F dur. F dur se jmenuje proto, že v prvním pražci na nejsilnější struně E zní tón F.

Pak jen hmat posunujeme do dalších pražců a můžeme tím samým hmatem zahrát spoustu akordů.
Naučte se názvy tónů na nejhlubší šesté a páté struně alespoň do 12. pražce, ať si můžete odvodit všechny ostatní akordy.

Hrajeme-li barré např. prvním prstem ve 2. pražci – máme akord F# dur (jiným názvem Gb dur), ve 4. pražci to bude G# dur (Ab dur), v 6. pražci akord Bb dur (A# dur)… Tyto akordy budete zmíněným barré hmatem hrát nejčastěji.

Podobně pokračujeme s ostatními třemi typy barré hmatů. Typ odvozený od akordu E moll – akord E moll držíme 3. a 4. prstem, posuneme o jeden pražec a ukazovákem zahrajeme barré v 1. pražci. Typ odvozený od akordu A dur – akord A dur držíme 2., 3. a 4. prstem, posuneme o jeden pražec a ukazovákem zahrajeme barré v 1. pražci. Typ odvozený od akordu A moll – akord A moll držíme 2., 3. a 4. prstem, posuneme o jeden pražec a ukazovákem zahrajeme barré v 1. pražci.

Ze začátku barré hmaty špatně zní, časem se to cvičením zlepší. Je potřeba najít správné umístění prvního prstu na strunách a ostatní prsty držet ohnuté, neprolomené v kloubech a domačkávat struny.