Jak hrát na kytaru s kapodastrem?

Co je to kapodastr a k čemu nám bude?
Kapodastr je skvělá kytarová pomůcka, kterou nasazujeme na hmatník resp. krk kytary. Pomocí kapodastru můžeme snadno změnit tóninu písničky, aniž bychom se museli učit jiné nové akordy. Např. hrajeme písničku na akordech G dur, C dur a D dur, čili jsme v tónině G dur. Zpívá se nám do toho špatně, je to moc nízko.
Máme dvě možnosti  jak to dát výš:

  • Složitější  způsob je,  že si přepíšeme akordy např. o celý tón výš – budeme mít tedy akordy A dur, D dur a E dur. Říkáme, že jsme transponovali do tóniny A dur.
  • Jednodušší  způsob je, že využijeme právě kapodastr.  Protože celý tón se skládá ze dvou půltónů a to je na kytaře vzdálenost dvou pražců, dáme si tedy kapodastr na druhý pražec. Stále hrajeme původní akordy G, C a D, zní nám ale akordy A, D a E, hrajeme a zpíváme tedy v tónině A dur.

Pokud si dáme kapodastr např. na první pražec, ocitneme se v tónině Gis dur resp. As dur. Stále hrajeme původní hmaty G, C a D a díky kapodastru se vyhneme hře obtížných barré akordů Gis dur, Cis dur a Dis dur resp. As dur, Des dur a Es dur. Jsou to různé názvy pro ty samé akordy, tzv. enharmonická záměna.
Použití kapodastru se obvykle značí ve zpěvnících anglickým slovem CAPO (čti kejpou) a číslem. Např. CAPO 3 znamená nasadit kapodastr na 3. pražec.
Můžete se setkat s různými typy kapodastru, liší se zejména způsobem nasazení na hmatník. Já mám v oblibě např. tenhle typ, který jde nasadit jednou rukou.

kapodastr_typ
Někdy je potřeba po nasazení kapodastru kytaru doladit.
Doporučuji sehnat si nějaký kapodastr co nejdříve a přeji vám s ním zábavné transponování :).