Jak najít akordy v durových a mollových písničkách

Potřebujete zjistit, jaké akordy se mají hrát do vaší oblíbené písničky a máte problém si je sami odposlouchat?

Nejčastěji jsou písničky buď v durové tónině nebo v mollové tzv. aiolské tónině. S hledáním správných akordů nám pomůžou následující ukázky v textu. Potřebujeme si pouze zjistit nebo vybrat tóninu, ve které chceme písničku hrát. Pak si zjistíme tzv. předznamenání, čili kolik má tónina/stupnice křížků nebo béček a sestavíme správnou stupnici – řadu sedmi tónů. Z každého tónu pak utvoříme akord – durový, mollový nebo zmenšený. Pořadí durových, mollových a jednoho zmenšeného akordu vidíte v následujícím popisu:

 

AKORDY V DUROVÉ TÓNINĚ

I. DUR II. MOLL III. MOLL IV. DUR V. DUR VI. MOLL VII. DIM

např. stupnice resp. tónina C dur

tóny stupnice:

C D E F G A H

akordy:

C Dm Em F G Am Hdim

např. stupnice resp. tónina G dur

tóny stupnice:

G A H C D E Fis

akordy:

G Am Hm C D Em F#dim

AKORDY V MOLLOVÉ TÓNINĚ

I. MOLL II. DIM III. DUR IV. MOLL V. MOLL VI. DUR VII. DUR

např. stupnice resp. tónina a moll

tóny stupnice:

A H C D E F G

akordy:

Am Hdim C Dm Em F G

např. stupnice resp. tónina h moll

tóny stupnice:

H Cis D E Fis G A

akordy:

Hm C#dim D Em F#m G A

Pozn.: Je důležité si zjistit, kolik má která stupnice křížků nebo béček a z toho určit správné tóny stupnice a pak i správné názvy akordů.