Jak začít s hudební improvizací?

Improvizovat znamená v hudbě v reálném čase hrát nebo zpívat nové nepřipravené melodicko-rytmické motivy a fráze do předem daných harmonických (akordických) postupů. Nepřipravené jsou ve skutečnosti většinou jen částečně, protože každý improvizující hudebník má časem v zásobě svoje oblíbené melodické útržky a postupy, které pak při improvizaci libovolně a vhodně kombinuje. Dá se improvizovat i akordický doprovod, ale to je méně obvyklé.

Pro začátek doporučuji důkladně se seznámit s nejpopulárnější stupnicí C dur, a to jak tónově, tak akordicky. Další stupnice z ní lze zpravidla snadno odvodit.

Stupnice C durtóny: C D E F G A H a akordy: C dur D moll E moll F dur G dur A moll H dim. (Pozn.: Akordy dim se v moderní populární hudbě používají jen výjimečně.)

Nejsnažší je začít improvizovat do jednoduché dvouakordové harmonie – vybereme si základní akord C dur, který střídáme s některým dalším akordem, který patří do tóniny C dur, např. F dur. Každý akord zahrajeme třeba na dva takty. Doprovod si nahrajeme např. na mobil, do počítače nebo si seženeme spoluhráče.

Melodii začneme improvizovat tak, že si ze stupnice C dur vybereme několik tónů, nejlépe 1., 3. a 5. – tedy C E G (z těchto tónů se totiž skládá akord C dur) a zkusíme je libovolně přehazovat a rytmizovat – některé tóny hrajeme delší, jiné kratší a některý tón zopakujeme víckrát za sebou. Akord F dur je složen z tónů F A C, takže ty využijeme pro improvizaci v části, kdy doprovod hraje právě akord F dur.

Potom začneme do hry zapojovat i ostatní tóny ze stupnice C dur a posloucháme, který nám tam hezky zní a kterému se budeme raději vyhýbat.

Chce to praxi, hrát nejdřív jednoduše, poslouchat, co hrajeme a ideálně si svoje improvizační pokusy nahrávat třeba na mobil a pak si nahrávku pustit jako posluchač a začít svoje improvizace postupně vylepšovat.

Až nás začne dvouakordový doprovod nudit, pustíme si video 20 nejpoužívanějších akordických postupů, stáhneme si k němu doprovodné PDF a vybereme si z nabídky nějakou složitější víceakordovou harmonii.

Další zajímavou možností je najít si na Youtube už nahrané instrumentální základy, do kterých můžeme procvičovat své nové improvizační dovednosti. Základy jsou většinou pojmenované anglicky, hledáme tedy backing track in C major.

Video ukázka backing track in C major: