K čemu je dobrý metronom?

Metronom je mechanický přístroj nebo digitální aplikace, které používáme k určení hudebního tempa a k procvičování rytmického cítění.

BPM je zkratkou beats per minute (údery za minutu) a označuje tempo (rychlost) hudební skladby. Úderem se rozumí čtvrťová nota. BPM je tedy počet čtvrťových not za minutu, např. 60 BPM odpovídá jednomu úderu za sekundu.

Pokud nemáte po ruce metronom, lze použít např. hodinky nebo stopky, které ukazují vteřiny. Protože minuta má 60 vteřin, tak každá vteřina (sekunda) pak představuje jeden úder metronomu.

Zábavnější varianta procvičování rytmického cítění je s použitím automatického bubeníka např. v klávesách nebo v hudebním softwaru v PC. Ideální je nastavit si jednoduchý rytmus, kdy velký buben/kopák/Bass hraje na první a třetí dobu (čtvrťovou notu) a malý buben/virbl/Snare hraje na druhou a čtvrtou dobu (čtvrťovou notu). Hajtku/Hi-Hat/činel nastavíme pro začátek také na čtvrťové noty, čili čtyři údery v jednom taktu. Zvykáme si tak na souhru s bicí soupravou, pokud se chystáme hrát s kapelou.

Je jedno, jestli je skladba nebo písnička ve 2/4, 3/4, 4/4 nebo jiném taktu, při stejném tempu např. 60 BPM jsou všechny údery stále stejně rychlé.

Často se rychlost skladby popisuje slovy, většinou italskými:
Larghetto 60 – 66 BPM; Andante 76 – 108; Moderato 106 – 120 BPM; Allegro 120 – 168 BPM; Presto 168 – 200 BPM.

Pocitově vnímáme tempo/rychlost skladby ale také podle toho, jaké hodnoty/délky not ve skladbě převažují. Skladba, která obsahuje především čtvrťové noty, může být vnímána jako mnohem pomalejší než jiná skladba, která obsahuje především šestnáctinové noty. BPM rychlost mají přitom ale stejnou.