Kvartkvintový kruh – co to je a co s ním?

K čemu je dobrý kvartkvintový kruh?

Pokud se zajímáte o hudební teorii, patrně jste se s kvartkvintovým kruhem už potkali, a to v podobě obrázku jako je například tento:

 

Kvartkvintový kruh má určitě co nabídnout, pojďme se s ním tedy seznámit.

Písmena ve vnějším a vnitřním kruhu označují názvy durových a mollových stupnic a současně to mohou být i názvy durových a mollových akordů (kvintakordů). Konkrétně ve vnějším kruhu jsou to názvy durových stupnic typu durová jónská stupnice, čili třeba úplně nahoře nejznámější matka stupnic C dur s tóny c d e f g a h c nebo názvy durových akordů. Ve vnitřním kruhu jsou to pak názvy mollových stupnic typu přirozená aiolská mollová stupnice, například malé písmeno a značí a moll aiolskou stupnici s tóny a h c d e f g a nebo názvy mollových akordů. Jak vidíte, má stejné tóny jako předešlá C dur stupnice, jen jako první tón je a místo C. Jsou to takzvané stupnice paralelní, najdete je v kvartkvintovém kruhu spojené pomlčkou. Mají krom stejných tónů také stejné akordy a stejné předznamenání, čili shodný počet křížků nebo béček (v tomto případě žádné předznamenání).

Stupnice přibírají křížky ve směru hodinových ručiček po kvintách a béčka proti směru hodinových ručiček po kvartách. Odtud plyne název kvartkvintový kruh. Kvinta je výšková vzdálenost neboli interval mezi prvním a pátým tónem ve stupnici (např. C a G) a kvarta je vzdálenost mezi prvním a čtvrtým tónem (např. C a F).

K čemu tedy  kvartkvintový kruh využijeme?

Dozvíme se z něj:

1. Předznamenání durových a mollových stupnic
– kolik má která stupnice křížků nebo béček, čili kolik máme hrát nebo psát zvýšených nebo snížených tónů

2. Příbuznost stupnic (tónin)
– kolik mají dvě stupnice společných akordů – stupnice vedle sebe mají 4 společné akordy, stupnice ob jednu mají 2 společné akordy a stupnice ob dvě nemají žádný společný akord. Tuto informaci využijeme např. při skládání hudby při tzv. modulaci, kdy přes společný akord plynule přejdeme z jedné tóniny do jiné.

3. Akordy v tónině
– jaké jsou hlavní a vedlejší akordy vytvořené z tónů stupnice (krom zmenšeného akordu) – např. stupnice C dur má kolem sebe písmena F a G, to jsou vedle základního C dur akordu dva další durové akordy F dur a G dur, které patří do tóniny C dur. Pod nimi jsou písmena a, d, e – to jsou tři mollové akordy Ami, Dmi a Emi, které také patří do tóniny C dur.

Stupnice a moll aiolská má úplně stejné akordy jako stupnice C dur, protože má stejné tóny, jen první základní akord je Ami a ne C dur.
(Pokud toužíte i po zmenšeném akordu, je vždy na sedmém tónu durové stupnice nebo na druhém tónu mollové supnice, v tomto případě tedy akord H dim. Ten prostě v kvartkvintovém kruhu nikde nenajdete a musíte si jej takto odvodit.)

Pokud se tedy učíte třeba zpaměti předznamenání stupnic, hledáte akordy do písničky nebo se chystáte modulovat do jiné tóniny, bude se vám hodit mít obrázek kvartkvintového kruhu někde po ruce. Je to velmi přehledná a praktická pomůcka pro muzikanty a začínající skladatele.