OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

 

1. Provozovatelem webu je Eva Hosnedlová, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. 8. 2016, se sídlem Plzeňská 225, 322 00 Plzeň, IČ: 05280923. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00061406.
2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďuji:

O uživateli shromažďuji osobní údaje, které lze rozdělit do dvou kategorií:
a. Veřejné osobní údaje
jméno, e-mailová adresa
b. Neveřejné osobní údaje sloužící provozovateli (například pro fakturaci)
IČ a DIČ,
fakturační adresa
Jak s osobními údaji nakládám
1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele

2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Eva Hosnedlová.

Velmi mi záleží na tom, abych se nedopouštěla spamování. Všechny zprávy, které rozesílám, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy ode mne nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo mi napište emailem na adresu eva.hosnedlova@email.cz