Znáte názvy tónů na kytarovém hmatníku?

Najdete a pojmenujete tóny na kytarovém hmatníku?

Jestli ne, určitě si dejte tu práci a naučte se pro začátek aspoň názvy tónů na nejsilnějších dvou strunách E a A nejlépe až do 12. pražce. Bude se vám to hodit při hře a posunu barré akordů, při hře a transpozici stupnic, improvizaci nebo při hře s kapodastrem.

Můžete pro zjednodušení začít se základními tóny bez posuvek – křížků nebo béček. Pro lepší a snadnější orientaci na hmatníku si také můžete nejdřív zapamatovat názvy tónů v pražcích označených na kytaře tečkami. Zpravidla jsou to 3., 5., 7., 9. a 12. pražec. (Některé kytary mají teček míň nebo dokonce vůbec žádné.)

Kytara je specifická tím, že každý tón na ní lze zahrát většinou na třech různých místech resp. strunách. To je ze začátku poněkud matoucí, ale časem zjistíte, že na různých strunách má tón jinou barvu zvuku (to se využije při aranžování kytarového partu) a snazší nebo horší možnost navázání a plynulého zahrání dalšího tónu. Hledáme tedy tóny na hmatníku tak, abychom docílili co nejhratelnějšího prstokladu.

(Pozn. – na obrázcích hmatníku je standardní zahraniční značení našeho tónu H jak B a místo našeho B je Bb)

Uvedené tóny na hmatníku kytary platí pro tzv. standardní ladění. Kytaristé poměrně často používají i jiné tzv. alternativní ladění – mezi nejoblíbenější patří např. dadgad ladění.

Standardní ladění je ideální pro hru základních akordů s prázdnými strunami v prvních třech pražcích, pro hru stupnic v tzv. boxech, které jdou snadno posouvat po hmatníku a beze změny prstokladu měnit tóninu, čili transponovat. To se týká i hry barré akordů, kdy ten samý hmat akordu pouze posunujeme po hmatníku a tím měníme jeho název, ale prstoklad zůstává stejný.

Ukázka stupnice v boxu – a moll pentatonika:

Alternativní ladění se používají hlavně pro možnost změny zvuku kytary a zvětšení jejího rozsahu např. při podladění 6. struny a pro hru harmonicky a zvukově složitějších a zajímavých akordů, které by při standardním ladění byly technicky téměř nehratelné.